ماورالطبیعه

ژانر ماورالطبیعه

در ژانر ماورالطبیعه‏ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﯼ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦﻓﯿﺰﯾﮏ ﻭﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺴﺘﻨﺪ

اتفاقات و صحنه های این ژانر خارج از عرف بوده میتواند در برخی موارد برای بیننده دلهره آور و ترسناک باشد

دسته بندی ژانر ماورالطبیعه در پیکسینما در قسمت منو و برچسب ها قرار داده شده است.

صفحه مورد نظر شما وجود ندارد

متاسفانه صفحه مورد نظر شما وجود ندارد. جستجو در سایت ممکن است به شما کمک کند

تلگرام پیکسینما به کانال تلگرام پیکسینما بپیوندید