انیمیشن کوتاه OUTREMER

انیمیشن کوتاه OUTREMER داستان انیمیشن کوتاه درباره پسر بچه ای است که از دریا میترسد و با پیرزنی نقاش که از دریا نقاشی میکند آشنا میشود و … عوامل انیمیشن کوتاه OUTREMER 2017   —