انیمیشن کوتاه واکان

انیمیشن کوتاه واکان

در این انیمیشن کوتاه واکان میبینید:

داستان انیمیشن کوناه واکان درباره کودک سخت‌پوستی است که از روی کنجکاوی نوری را دنبال میکند و به داخل جنگل کشیده شده و اتفاقاتی رخ میدهد که در این بین برادر خود را از دست میدهد.

انیمیشن کوتاه واکان
انیمیشن کوتاه واکان

اطلاعات فیلم (Wakan,2017)

هنگامی که خورشید در یک روستای کوچک بومی آمریکایی در وسط  جنگل قرار می گیرد، دو کودک Aiyanna و برادرش Tawa در حال بازی قایم‌موشک هستند. از لبه روستا، دختر جوان با نور آبی خیره کننده به جنگلی عرفانی هدایت میشود

عوامل فیلم واکان

۳D Animation: Brenda Bulut, Thomas Campos, Théo Coriton, Marion Debrick, Nina Gannier, Antoine Gillet, Alix Putier and Clémentine Sergeant

Music and Sound Design: Lou-Angel Bourdeaux, Vito Coquet, Alvynn Diagne, Rebecca Laubin and Elissa Mleiel

سکانس‌های مشابه