بچه های آسمان

ChildrenOfHeaven0325
1
03:39

سکانس افتادن کتانی علی در جوی آب و گرفتن کفشها در فیلم بچه های آسمان (مجید مجیدی)

در این سکانس بچه های آسمان زهرا که با عجله از مدرسه به سمت علی در حرکت است تا کفشهای او بدهد، در راه کفش از پایش در آمده و داخل جوی پر آب می افتد. تلاشهای او برای گرفتن کفش از آب بی فایده است. سرانجام با کمک پیرمردی کفش را از آب در […]
ChildrenOfHeaven0303
7
03:16

فیلم بچه های آسمان سکانس گفتگوی جذاب علی و زهرا در دفتر مشق

زهرا که از گم شدن کفشهایش بسیار ناراحت است ولی جرات گفتن این موضوع را به پدر ندارد، در حین مشق نوشتن در دفتر خود دیالوگ بسیار جالبی رو با علی به صورت نوشتاری آغاز می کند. زهرا تهدید به مطرح کردن موضوع با پدر می کند و علی از او خواهش می کند تا […]
ChildrenOfHeaven0237
12
02:50

سکانس فیلم بچه های آسمان : بوسه ماهی ها بر پای علی بعد از مسابقه دو

علی که بر خلاف تصمیمش برای سوم شدن و بردن جایره کفشهای ورزش در مسابقه دو توانسته بود اول شود،  در این سکانس فیلم بچه های آسمان او مغموم و ناراحت به خانه بازگشته و خجالت زده از زهرا برای قولی که به آن نتوانسته عمل کند کنار حوض رفته و پاهای خسته و تاول […]
ChildrenOfHeaven0128
4
01:42

سکانس گذشت زهرا از پس گرفتن کفشهایش فیلم بچه های آسمان اثر مجید مجیدی

در این سکانس فیلم بچه های آسمان علی و زهرا به منزل دخترکی می روند که کفشهای زهرا می پوشد. پس از دیدن پدر نابینای دخترک و جعبه دستفروشی که به گردن می آویزد و با کمک دخترک به مسیر خود ادامه می دهد، روح بلند این بچه ها با وجود نیاز بسیار به آن کفشها، […]