سکانس بازرسی از دهکده ویتنامی در فیلم جوخه (Platoon, 1986)
1
08:18

سکانس بازرسی از دهکده ویتنامی در فیلم جوخه (Platoon, 1986)

هنگامی که نیروهای آمریکایی به یک روستای ویتنامی نزدیک میشوند با جسد دو نفر از نیروهایشان مواجه میشوند که توسط ویتنامی ها کشته شده اند. در این سکانس از فیلم جوخه ، آنها وارد روستا شده و تمام خانه ها را بازرسی می کنند و کسانی را که در زیر زمین ها مخفی شده اند […]
jfk01
5
06:54

فیلم جی‌اف‌کی ، سکانس روایت حقیقت ترور کندی(JFK,1991)

کوین کاستنر که به عنوان بازپرس بخش قضایی در دادگاه حضور دارد در این سکانس فیلم جی‌اف‌کی شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق بدست‌ آمده را بازگو می کند و روایتی از ماجرا دارد. او شرح می‌دهد که رئیس جمهور جان اف کندی در اثری تیری که از انبار کتاب خورده است، کشته شده […]