سکانس اگه میتونی من بگیر : مکالمه تلفنی فرانک (دی‌کاپریو) و کارل (تام هنکس)
0
06:42

سکانس اگه میتونی من بگیر : مکالمه تلفنی فرانک (دی‌کاپریو) و کارل (تام هنکس)

در این سکانس اگه میتونی من بگیر ، دارد فرانک ابگنیل (لئوناردو دی‌کاپریو) به مامور اف‌ بی ‌آی، کارل هنراتی (تام هنکس) که تا در وقت در محل کارش حضوردارد زنگ زده و با او صحبت می کند. بعد از این مکالمه هنراتی متوجه میشود که فرانک یک نوجوان بدون سابقه است و سرانجام آدرس […]
Pixinema.ir-catch_me_if_you_can
2
10:17

علاقه فرانک (دی‌کاپریو) به خلبان شدن در فیلم اگه می‌تونی منو بگیر

در این سکانس از فیلم اگه می‌تونی منو بگیر ، فرانک ابگنیل (لئوناردو دی‌کاپریو) که به تازگی دسته چک خود را دریافت کرد و نمیتواند در شعب دیگر چک بلا محل بکشد، تصمیم می گیرد تا خود را به جای یک خلبان جا زده و از این طریق چکهای بی محل خود را در همه […]
catchme02
0
04:20

سکانس فیلم اگه میتونی منو بگیر : فرانک ابگنیل خود به عنوان مامور پلیس جا می‌زند

در این سکانس فیلم اگه میتونی منو بگیر ، مامور پلیسی که دنبال دستگیری فرانک ابگنیل (لئوناردو دی‌کاپریو) است، محل زندگی او را پیدا می‌کند. ولی فرانک خود را به عنوان یک مامورفردال جا زده که قبل از مامور، جائل بزرگ را دستگیر کرده و او را قانع می‌کند ولی در انتها وقتی مامور پی […]