سکانس فیلم فارگو ، دستگیری گایر هنگام انداختن تکه های بدن کارل در دستگاه چوب خرد کن!
0
05:53

سکانس فیلم فارگو ، دستگیری گایر هنگام انداختن بدن کارل در دستگاه چوب خرد کن!

در این سکانس از فیلم فارگو، کارل (استیو بوشمی) پس از گرفتن پولها به سراغ به گایر (پیتر استرمر) می رود تا پولها را با او تقسیم کند. او ۴۰ هزار دلار به گایر می دهد ولی بر سر تقسیم اتومبیل با او بحث می کند و باعث میشود تا گایر عصبی شده و با […]
سکانس قتل افسر پلیس و دو شاهد بیگناه در فیلم فارگو (Fargo, 1996)
15
07:47

سکانس قتل افسر پلیس و دو شاهد بیگناه در فیلم فارگو (Fargo, 1996)

کارل (استیو بوشمی) در این سکانس از فیلم فارگو ، و گایر (پیتر استرمر) که جین را ربوده و در حال بردن او به مخفیگاهشان هستند، توسط یک افسر گشت جاده ای مینه سوتا به دلیل ناخوانا بودن پلاک خودروشان متوقف میشوند. کارل تلاش میکند تا با دادن رشوه از این مخمصه رهایی یابند اما […]