inception034
1
03:00

سکانس فیلم تلقین ، مبارزه بدون جاذبه (Inception,2010)

این سکانس فیلم تلقین ، به مبارزه افراد گروه دام کاب (لئوناردو دی‌کاپریو) که همگی در رویایی در رویا هستند می‌گذرد. آنها باید قبل از تصادف و افتادن خودرویی که درون آن هستند از خواب بیدار شوند. اما در مسیر به مشکلاتی بر خورده‌اند… سکانس مبارزه بدون جاذبه در فیلم سینمایی تلقین (Inception,2010) عوامل فیلم […]
inception03
0
02:02

فیلم سینمایی تلقین ، سکانس آشنایی با ماهیت رویا (Inception,2010)

در این سکانس فیلم سینمایی تلقین ، دام کاب (لئوناردو دی‌کاپریو) برای پیدا کردن فردی برای پروژه‌ی جدیدش پیدا کند. او با دختری آشنا می شود و او را با استفاده از دستگاه به خواب می‌برد تا ماهیت رویا و کاری که از او می خواهد را نشان دهد فیلم سینمایی تلقین ، سکانس آشنایی […]
inception01
4
04:03

سکانس ورود به ناخودآگاه در فیلم تلقین(Inception,2010)

دام کاب (لئوناردو دی‌کاپریو) که به فرانسه رفته تا یک معمار برای پروژه جدیدش ملاقات داشته باشد، در این سکانس فیلم تلقین او بهمراه معمار به رویا می‌روند تا ماهیت آن و ناخودگاه را به او نشان بدهد و بر اساس آن ببینید که معمار چگونه عمل می‌کند.. سکانس ورود به ناخودآگاه در فیلم‌تلقین(Inception,2010) عوامل […]