Pixinema.ir-AnnaKarenina01
14
02:33

سکانس مرگ آنا در فیلم آنا کارنینا(Anna Karenina,2012)

در این سکانس از فیلم آنا کارنا، آنا به علت فشارهایی که از قضاوت مردم متحمل  شده و طرد شدن،  دیگر نمی تواند احساسات خود را کنترل کند و این موضوع حتی روی رابطه اش با ورونسکی تاثیر گذاشته و باعث می شود با انداختن خود به زیر قطار اقدام به خودکشی نماید. آنا کارنینا […]