killbill03
9
04:06

سکانس پایانی فیلم بیل را بکش و بازگشت اوما تورمن (kill Bill 1,2003)

در این پست سکانس پایانی فیلم بیل را بکش که در آن اوما تورمن اخرین بازنانده را زنده می‌گذارد تا او ماجرا را برای بیل تعریف کند و در نهایت حضور او در هوایپما برای بازگشت و لیست کردن افرادی که او برای رسیدن به بیل از بین برده و باز هم موسیقی خارق‌العاده جیمز […]
PIXINEMA.ir.OST-kill.bill01
218
04:20

موسیقی متن فیلم بیل را بکش اثر جیمز لست(Kill Bill,2003)

موسیقی متن «بیل رو بکش» اثر جیمز لست مانند تمامی آثار دیگر تارانتینو در خدمت جذابیت اثر قرار گرفته است. تارانتینو با شم ذاتی خود برای تک تک سکانس‌ها موسیقی‌ای برمی‌گزیند و چندان وقعی به تناسب معنایی موسیقی با صحنه نمی‌دهد. تا آنجا که موسیقی اسپانیایی زینت‌بخش سکانس مبارزه اورن ایشی با کیدو می‌شود! موسیقی متن […]
killbill02
21
02:21

سکانس فیلم بیل را بکش تحویل شمشیر به اوما تورمن و آماده برای انتقام!

در این سکانس فیلم بیل را بکش اوما تورمن شمشیری را که هاتوری هانزو، شمشیرساز بزرگ ژاپنی (هاتوری هانزو نام چند شمشیرساز افسانه ای در ژاپن است) برای او آماده کرده است دریافت میکند. او که از هاتوری هانزو می‌خواهد برایش شمشیری بسازد و او هم این کار را می‌کند و طی مراسمی مختصر شمشیر را […]
killbill01
3
04:25

سکانس فیلم بیل را بکش : درخواست اوما تورمن برای ساخت شمشیر

اوما تورمن به اوکیناوا سفر می کند تا هاتوری هانزو، شمشیرساز بزرگ ژاپنی (هاتوری هانزو نام چند شمشیرساز افسانه ای در ژاپن است) را ببیند. در این سکانس فیلم بیل را بکش او از هاتوری هانزو می خواهد برایش شمشیری بسازد شمشیری که به گفتهٔ خود او اگر در راه با خدا برخورد کرد، از […]