سکانس قتل کشیش توسط پلیسهای کمپ کارگران در فیلم خوشه‌ های خشم
0
07:09

سکانس قتل کشیش توسط پلیسهای کمپ کارگران در فیلم خوشه‌ های خشم

تام جاد (هنری فوندا) پس از خوردن شام با خانواده اش تصمیم میگیرد تا در کمپ کارگران دوری بزند ولی یکی از پلیسها جلوی او را می گیرد، اما تام از یک بیراه به مسیر خودش ادامه میدهد و در خارج از کمپ با کیسی (جان کارادین) که سالها قبل کشیش روستایشان بوده و دوستان […]
سکانس فیلم خوشه‌های خشم ، آگهی کاریابی دروغین (The Grapes of Wrath)
1
07:09

سکانس فیلم خوشه‌های خشم ، آگهی کاریابی دروغین (The Grapes of Wrath)

در این سکانس فیلم خوشه‌های خشم ، هنگامی که تام جاد (هنری فوندا) و خانواده اش که در حال رفتن به کالیفرنیا برای پدا کردن کارهستند، مجبور میشوند تا شب را در یک اقامتگاه سپری کنند. آنها در آنجا با مردی مواجه میشوند که او نیز همان آگهی کاریابی را در دست دارد و به […]
فیلم خوشه‌های خشم ، سکانس کوچ اجباری کشاورزان (The Grapes of Wrath)
2
06:50

فیلم خوشه‌های خشم ، سکانس کوچ اجباری کشاورزان (The Grapes of Wrath)

تام جاد (هنری فوندا) در این سکانس از فیلم خوشه‌های خشم ، با کیسی (جان کارادین) به خانه پدرش میرود ولی متوجه میشود شخصی به نام مولی در آنجا پنهان شده است و خانواده اش نیز دو هفته است که از آنجا رفته اند. مولی به آنها می گوید که شرکتی که صاحب زمین های […]