Pixinema.ir-azad-be-ghayde-shart03
2
07:15

سکانس آزاد به قید شرط : وقتی کیوان میفهمد همسرش بخاطر مشکلش ازدواج کرده

در این سکانس آزاد به قید شرط ، گیوان(امیر جعفری) بعد از اینکه استعلام مددکارش در مورد شوهر فعلی همسر سابقش که متاهل بوده را میفهمد با دخترش بحث می‌کند و دخترش به او می گوید مادرش برای اینکه بتواند کیوان را از زندان آزاد کند تن به هاین ازدواج داده و او سعی می‌کند […]
Pixinema.ir-Conditional-Release-02
2
04:00

آزاد به قید شرط سکانس بحث مریم با شوهر مادرش در دفاع از پدرش (امیر جعفری)

در این سکانس فیلم آزاد به قید شرط ، گیوان(امیر جعفری) و نامزد مریم در مورد مجرد زندگی کردن مریم صحبت می‌کنند و وقتی او متوجه صحبت های پدرش می‌شود و از آنجاییکه او می‌داند شوهر مادرش این حرف ها را به پدرش گفته به خانه شوهر مادرش رفته و با او بحث و درگیر […]
Pixinema.ir-azad_be_ghayd_shart01
4
05:59

فیلم آزاد به قید شرط سکانس دیدار کیوان (امیر جعفری) و همسر سابقش (شقایق فراهانی)

فیلم آزاد به قید شرط سکانس ملاقات گیوان(امیر جعفری) و همسر سابقش (شقایق فراهانی) بعد از آن اتفاق می‌افتد که کیوان پس از ۱۰ سال حبس آزاد شده و تصمیم می‌گیرد همسر سابق خود را که ازش طلاق گرفته ببیند و از او درباره اینکه این مدت را چطور گذرانده بپرسد. فیلم آزاد به قید […]