سکانس بازگشت کریستوفر به خانه اش در فیلم خداحافظ کریستوفر رابین
0
09:31

سکانس بازگشت کریستوفر به خانه اش در فیلم خداحافظ کریستوفر رابین

هنگامی که کریستوفر (الکس لاوتر) در حال اعزام شدن به جبهه جنگ است به پدرش آلن (دامنل گلیسون) می گوید که خلق داستان وینی پو که پدرش آن را بر اساس زندگی او نوشته شده ، برایش بسیار عذاب آور بوده است. هنگامی که به آلن وهمسرش کریستوفر (الکس لاوتر) اطلاع می دهند که کریستوفر […]
سکانس خلق شخصیت داستانی وینی پو در فیلم خداحافظ کریستوفر رابین
0
04:22

سکانس خلق شخصیت داستانی وینی پو در فیلم خداحافظ کریستوفر رابین

در این سکانس از فیلم خداحافظ کریستوفر رابین ، آلن (دامنل گلیسون) که ایده نوشتن یک داستان به ذهنش رسیده با دوستش آلن (دامنل گلیسون) تماس میگیرد. آلن با کمک ارنست با ایده از اسباب بازیهای کریستوفر خردسال و کمک فکریش موفق می شوند تا مجموعه داستان وینی پو را خلق کند. سکانس خلق شخصیت […]