toystory01
10
02:49

سکانس بازگشت وودی و باز به جعبه اندی در فیلم داستان اسباب بازی

در این سکانس فیلم داستان اسباب بازی ، اندی و باز که کامیون اسباب بازی ها افتادند سعی دارند تا خود را به آنها برسانند. باز فکر رسیدن به کامیون وسایل اندی از طریق موشک به ذهنش می زند و هر دو خود را به کنار اسباب بازی های اندی در ماشین می‌رسانند.. سکانس بازگشت […]