مستند علمی داستان حیات ، حمله کوسه ها به که آلباتروس های جوان
0
05:55

مستند علمی داستان حیات ، حمله کوسه ها به که آلباتروس های جوان

در این سکانس از مستند علمی داستان حیات ، آلباتروس های جوان قصد تا در اولین پروازشان لانه شان را ترک کرده تا برای یک مسافت بسیار طولانی سه ساله مهاجرت کنند، اما مورد حمله کوسه های ببری قرار می گیرند و تعدادی از آنها شکار میشوند. مستند علمی داستان حیات ، حمله کوسه ها […]
سکانس اولین پرواز جوجه غاز ها بدون داشتن بال در فیلم مستند داستان حیات
2
09:58

سکانس اولین پرواز جوجه غاز ها بدون داشتن بال در فیلم مستند داستان حیات

در این سکانس از فیلم مستند داستان حیات ، پنج جوجه غاز تازه به دنیا آمده که لانه شان در ارتفاع یک صخره بسیار بلند قرار دارد و هنوز بالهایشان برای پرواز آماده نشده، مجبورند تا برای یافتن غذا و ادامه زندگی، خودشان را از این صخره های بلند به پایین پرت کنند. سه جوجه […]