Pixinema.ir-mohey06
0
10:55

سکانس فیلم سینمایی ماحی ، به دنیا آمدن بچه فرزین و رو شدن دست ماحی

این سکانس فیلم سینمایی ماحی فرزین (مهران احمدی) که ماحی (آنا نعمتی) را به بیمارستان برده تا بچه‌اش را بدنیا بیاورد هنگامیکه بچه بدنیا می‌آید متوجه مشکلاتی در ظاهر و دیگر اعضا او می‌شود. در این فاصله محموله دلار ها در ترکیه ضبط شده و نامزد قبلی فرزین عکس هایی از گذشته ماحی برای او […]
Pixinema.ir-mohey05
0
04:03

سکانس ماحی وقتی دکتر فرزین (مهران احمدی) و ماحی (آنا نعمتی) را تهدید می‌کند

در این سکانس ماحی فرزین (مهران احمدی) هنگام رانندگی در خیابان مورد ضرب و شتم جند نفر از افراد دکتر قرار می‌گیرد. هنگامی که پیش ماحی (آنا نعمتی) می‌رود متوجه می‌شود که آنها ابتدا سراغ ماحی رفته و او را تهدید کرده اند و جر و بحثی برای انجام دادن پروژه دکتر بین آنها رخ می دهد […]
Pixinema.ir–mohey04
1
04:22

فیلم ماحی سکانس درخواست بچه دار شدن از ماحی توسط فرزین

فیلم ماحی سکانس درخواست فرزین (مهران احمدی) از ماحی (آنا نعمتی) برای بچه دار شدن و شروطی که برای ترخیص کالاها در گمرگ دارد. فرزین از ماحی پسر می خواهد و وقتی با مخالفت ماحی روبرو می‌شود ترخیص کالا ها از گمرگ را منوط به ۹ ماه حاملگی ماحی می کند. فیلم ماحی ، سکانس درخواست […]
Pixinema.ir-mohey03
1
05:09

فیلم سینمایی ماحی ، سکانس تعریف بدبختی های دوران کودکی فرزین(مهران احمدی)

در این سکانس فیلم سینمایی ماحی ، فرزین (مهران احمدی) که به همراه ماحی (آنا نعمتی) مواد مخدر مصرف کرده اند و فرزین شروع به تعریف داستان کودکی و بدبختی ها و مشکلاتش و همچنین رفتار بد پدرش نسبت به مادرش می‌کند فیلم سینمایی ماحی ، سکانس تعریف بدبختی های دوران کودکی فرزین(مهران احمدی) فیلم مـاحی […]
Pixinema.ir-maahi02
1
04:21

سکانس فیلم ماحی ، شروع ارتباط فرزین و ماحی برای وارد کردن بارهای قاچاق

در این سکانس فیلم ماحی ، او (آنا نعمتی) به صیغه فرزین (مهران احمدی) در‌می‌آید تا به کمک او بتوانند بارهای خود را وارد کنند. ماحی شب را با میگذراند و فرزین از پدرش برای او می‌گوید. در ادامه فرزین با زن صیغه ای قبلی خود ملاقات و با او جر و بحث می کند سکانس فیلم […]
Pixinema.ir-mohey01
3
10:04

فیلم ماحی ، سکانس درخواست دکتر از ماحی برای راضی کردن دلال (مهران احمدی)

  این سکانس فیلم ماحی در ابتدا به بحث دکتر (همایون ارشادی) و مـاحی (آنا نعمتی) برای راضی کردن یک دلال (مهران احمدی) برای همکاری در یک پروژه میباشد. دکتر از مـاحی می‌خواهد تا به هر نجوی که شده او را به انجام پروژه وا دارد. ماحی برای انجام این نقشه به صیغه دلال در‌آمده […]