فیلم در کمال خونسردی ، سکانس اعدام  پری اسمیت (رابرت بلیک)
0
07:45

فیلم در کمال خونسردی ، سکانس اعدام پری اسمیت (رابرت بلیک)

پری (رابرت بلیک) در این سکانس از فیلم در کمال خونسردی ، پس از گفتگو با کشیش زندان، از سلول خود به چوبه دار برد میشود و توسط مامور اعدام به دار آویخته میشود. یکی از دیالوگهای برجسته در این سکانس، گفتگوی افسر پلیس است که در جواب دستیارش که با دیدن صحنه ی اعدام […]
سکانس دستگیری و اعتراف قاتلین در فیلم در کمال خونسردی
0
11:26

سکانس دستگیری و اعتراف قاتلین در فیلم در کمال خونسردی

در این سکانس از فیلم در کمال خونسردی ، هنگامی که پری (رابرت بلیک) و دیک (اسکات ویلسون) در حال رانندگی با ماشین دزدی هستند، توسط پلیس کانزاس دستگیر میشوند. آنها در ابتدا منکر قتل خانواده کلاتر میشوند ولی پس از نشان دادن اثر خون به جای مانده کفش هایشان توسط پلیس، سرانجام دیک اعتراف […]