سکانس درد دل پدر و پسر در فیلم کریمر علیه کریمر (Kramer vs. Kramer)
0
06:34

سکانس درد دل پدر و پسر در فیلم کریمر علیه کریمر (Kramer vs. Kramer)

ـدر این سکانس از فیلم کریمر علیه کریمر ، هنگامی که تد (داستین هافمن) پسرش بیلی را به خاطر خوردن بی اجازه بستنی تنبیه می کند و به اتاقش میبرد، پس از شنیدن گریه های بیلی به سراغ پسرش رفته و با او درد دل می کند. تد به فرزندش می گوید که او مقصر […]
سکانس فیلم کریمر علیه کریمر ، جوآنا همسر(داستین هافمن) و فرزندش را ترک میکند!
0
07:29

سکانس فیلم کریمر علیه کریمر ، جوآنا همسر(داستین هافمن) و فرزندش را ترک میکند!

هنگامی که تد (داستین هافمن) به خانه بر میگردد، متوجه میشود که همسرش جوآنا (مریل استریپ) در حال بستن چمدنها و ترک کردن اوست. تد تلاش می کند تا مانع رفتن همسرش شود، ولی با گرفتن چمدان جوآنا نیز موفق یه این کار نمیشود. در ادامه این سکانس از فیلم کریمر علیه کریمر، زمانی که […]
فیلم بیلی باتگیت ، سکانس مرگ داچ شوالتز توسط افراد لوچیان (Billy Bathgate)
2
06:58

فیلم بیلی باتگیت ، سکانس مرگ داچ شوالتز توسط افراد لوچیان (Billy Bathgate)

در این سکانس از فیلم بیلی باتگیت ، بیلی (لورن دین) از رابطه بین بوو (بروس ویلیس) و لوچیانو به داچ (داستین هافمن) میگوید، اما داچ عصبانی شده و او را کتک می زند. هنگامی که اوتو (استیون هیل) بیلی را اخراج میکند، افراد لوچیانو (استنلی توچی) به سراغ داچ و افرادش می آیند و […]
فیلم سینمایی بیلی باتگیت ، سکانس شکستن دماغ بیلی برای پوشاندن صحنه قتل
1
05:41

فیلم سینمایی بیلی باتگیت ، سکانس شکستن دماغ بیلی برای پوشاندن صحنه قتل

در این سکانس از فیلم سینمایی بیلی باتگیت ، جولی (مایک استار) که به درخواست داچ (داستین هافمن) به دیدن او رفته، توسط داچ با شلیک اسلحه به صورتش به قتل میرسد زیرا مبلغ پنجاه هزار دلار از داچ دزدی کرده بود. بعد از این واقعه، یکی از افراد داچ با مشت به بینی بیلی […]
سکانس فیلم بیلی باتگیت ، استخدام بیلی در دار و دسته داچ شولتز
0
05:58

سکانس فیلم بیلی باتگیت ، استخدام بیلی در دار و دسته داچ شولتز

هنگامی که بیلی (لورن دین) در این سکانس فیلم بیلی باتگیت ، با یک پاکت شیرینی به دفتر داچ شولتز (داستین هافمن) میرود و مورد توج داچ واقع شده و توسط مباشرش اوتو (استیون هیل) به استخدام در می آید. اوتو برای اولین کار به بیلی ماموریت میدهد تا به سراغ یک مغازه شکلات فروشی […]
سکانس مجازات خیانت بوو به شولتز در فیلم بیلی باتگیت
0
05:36

سکانس مجازات خیانت بوو به شولتز در فیلم بیلی باتگیت

در این سکانس از فیلم بیلی باتگیت ، داچ شواتز (داستین هافمن) دوستش بوو (بروس ویلیس) را به علت خیانت به او در یک کشتی و در حالیکه پایش را در یک ظرف ملات سیمان است، زندانی می کند. داچ پس از جر و بحث با بوو، درو (نیکول کیدمن) که نامزد بوو است را […]