سکانس مشکلات بری به خاطر معاشرت با خانواده دویس‌ها در فیلم در جستجوی ناکجا آباد
3
08:37

سکانس مشکلات بری به خاطر معاشرت با خانواده دویس‌ها در فیلم در جستجوی ناکجاآباد

مری (رادا میشل) همسر بری (جانی دپ)، در این سکانس از فیلم در جستجوی ناکجاآباد ، که به رابطه شوهر خود با خانواده سیلویا مشکوک است، قصد دارد تا از همسرش جدا شود. با این وجود بری (جانی دپ) سعی دارد تا رابطه دوستانه خود را با سیلویا دیویس (کیت وینسلت) وخانواده او بیشتر ‌کند […]