dancewithwolves03
6
04:53

سکانس سکانس شکار گاومیش در فیلم سینمایی رقصنده با گرگ‌ها

این سکانس فیلم سینمایی رقصنده با گرگ‌ها ، کوین کاستنر بهمراه گروهی از سرخپوستان برای شکار گاومیش‌ها رفته اند. صحنه هایی از شکار و مناظر و فیلم برداری این صحنه بسیار جالب و تماشایی است. سکانس سکانس شکار گاومیش در فیلم سینمایی رقصنده با گرگ‌ها عوامل فیلم رقـصنده با گرگ‌ها کارگردان کوین کاستنر تهیه‌کننده کوین […]
dancewithwolves02
9
02:45

سکانس پایانی جنگ دو قبیله در فیلم رقصنده با گرگ‌ها و اعدام قاتل

این سکانس فیلم رقصنده با گرگ‌ها ، کوین کاستنر که شاهد جنگ بین افراد دو قبیله سرخ پوست است در جریان این جنگ رئیس یکی از قبایل توسط یک سرخ پوست کشته و افراد قبیله در اقدامی هماهنگ او را اعدام می کنند… سکانس پایانی جنگ دو قبیله در فیلم رقصنده با گرگ(Dances with Wolves,1990) […]
dancewithwolves01
5
01:04

سکانس آشنایی کوین کاسنر با گرگ در فیلم رقصنده با گرگ

این سکانس فیلم رقصنده با گرگ ها ، کوین کاستنر سعی دارد با غذا دادن به یک گرگ با او ارتباط برقرار کند متوجه حضور رخسپوستان در نزدیکی خودش می‌شود و همانطور که خودش می گوید آن گرگ اتفاقات ناخوشایند را قبل از بروز به او اطلاع می‌دهد.. سکانس آشنایی کوین کاسنر با گرگ در […]