Pixinema.ir-Angel_and_the_Badman-02
7
07:31

سکانس فیلم فرشته و راهزن ، منصرف کردن کورت (جان وین) از انتقام

در این  سکانس فیلم فرشته و راهزن ، کورت (جان وین) برای انتقام گرفتن به سراغ استیونس می رود اما نامزدش پنلوپه، خود را به کورت می رساند و او را از انتقام باز می دارد. استوینس و دوستانش که قصد دارند تا کورت را که یدون سلاح است بکشند ولی توسط کلانتر کشته می […]
Pixinema.ir-Angel_and_the_Badman01
2
06:32

فیلم فرشته و راهزن ، سکانس باز کردن آب سد توسط کورت (جان وین)

در این سکانس از فیلم فرشته و راهزن ، کورت (جان وین) به سراغ آقای گارسون، همسایه خانواده وارث می رود. گارسون آب سد را بر روی خانوداه ارث و بقیه همسایه ها بسته و کورت او را مجبور می کند که آب سد را باز کند. فیلـم فرشته و راهزن ، سکانس باز کردن […]