سکانس عذاب کشیدن از عذاب دادن مظنون در فیلم زندانیان(Prisoners,2013)
0
04:16

سکانس عذاب کشیدن از عذاب دادن مظنون در فیلم زندانیان

این سکانس فیلم زندانیان ، کلر دوور (هیو جکمن) که الکس جونز را در خانه حبس کرده و در حال شکنجه و پیدا کردن اطلاعاتی از اوست. او بعد از شنیدن التماس های او از پشت در دچار عذاب می شود و از لحاظ روحی بهم می ریزد.. سکانس عذاب کشیدن از عذاب دادن مظنون […]