سکانس فیلم زیبایی موازی ، واگذاری سهام شرکت توسط هاوارد (ویل اسمیت)
0
06:20

سکانس فیلم زیبایی موازی ، واگذاری سهام شرکت توسط هاوارد (ویل اسمیت)

در این سکانس فیلم زیبایی موازی ، اعضای هیئت مدیره شرکت با نشان دادن فیلمهای از هاوارد (ویل اسمیت) که نشان میدهد او در حال صحبت کردن با انسانهای خیالی است، او را وادار میکنند تا برگه های انتقال سهام را امضا کند. سکانس فیلم زیبایی موازی ، واگذاری سهام شرکت توسط هاوارد (ویل اسمیت) […]
سکانس استخدام عشق، مرگ و زمان در فیلم زیبایی موازی
0
06:04

سکانس استخدام عشق، مرگ و زمان در فیلم زیبایی موازی

در این سکانس از فیلم زیبایی موازی ، دوستان هاوارد (ویل اسمیت) که میخواهند تا خلوت هاوارد نفوذ کرده و به او کمک کنند، سه بازیگر آماتور را استخدام میکنند تا هر کدام نقش یکی از عناصر عشق، مرگ و زمانی را بازی کند که هاوارد به آنها نامه مینویسد. سکانس استخدام عشق، مرگ و […]