Pixinema.ir-zing
0
08:24

انیمیشن کوتاه زینگ (Zing Short Animation)

داستان انیمیشن کوتاه زینگ درباره شخصیتی است که در خانه مسئول گرفتن جان موجودات و انسان هاست و به صورت روتین این کار را انجام می‌دهد. جان موجودات توسط طناب هایی که او بعد از بررسی آنها را می برد و در نتیجه جان حیوان یا انسان مورد نظر گرفته می شود. انیمیشن کوتاه زینگ […]