سکانس انیمیشن کوکو ، برگشتن میگل از سرزمین مردگان
1
09:12

سکانس انیمیشن کوکو ، برگشتن میگل از سرزمین مردگان

در این سکانس انیمیشن کوکو ، ارنستو(بنجامین برت) سعی دارد تا مانع برگشت میگل به خانه شود تا رازش مخفی بماند، اما میگل به خانه بر می گردد و آهنگی را که پدر کوکو، هکتور (گائل گارسیا برنال)، برایش می‌خوانده را می‌خواند و باعث میشود تا کوکو که دچار الزایمر است یاد پدرش را بعد […]
سکانس ملاقات میگل با ارنستو در سرزمین مردگان در انیمیشن کوکو
10
10:19

سکانس ملاقات میگل با ارنستو در سرزمین مردگان در انیمیشن کوکو

میگل در این سکانس از انیمیشن کوکو ، با کمک برندگان مسابقه استعدیابی به پیش ارنستو(بنجامین برت) می‌رود و از ارنستو می‌خواهد با دعای خیرش او را به دنیای زندگان برگرداند. در این هنگام هکتور (گائل گارسیا برنال) که به میگل کمک کرده بود می‌آید و معلوم می‌شود که ارنستو او را کشته بوده و […]