سکانس دستگیری هکتور و انتقال به فرانسه در فیلم جنگ سرد
0
05:53

سکانس دستگیری هکتور و انتقال به فرانسه در فیلم جنگ سرد

ویکتور برای دیدن عشق سابقش زولا و پیشنهاد ازدواج به او به یوگسلاوی مسافرت می کند، در این سکانس از فیلم جنگ سرد ، هنگامی که مشغول تماشای برنامه هنری زولا است توسط ماموران دستگیر شده و به اجبار به فرانسه فرستاده میشود. سکانس دستگیری هکتور و انتقال به فرانسه در فیلم جنگ سرد عوامل […]