سکانس فیلم خدایان مصر ، شکست خدای بیابان از خدای آسمان
0
10:30

سکانس فیلم خدایان مصر ، شکست خدای بیابان از خدای آسمان

حوروس (نیکلای کاستر-والدو) و بک (برنتون توایتز)، معمار مخصوص ست (جرارد باتلر) را وادار می کنند تا آنها را به بالای برج ست ببرد تا بتوانند نیزه او را از چنگش بیرون آورده و شکستش دهند. در ادامه این سکانس از فیلم خدایان مصر، حوروس که خدای آسمان مصر است، با ست مبارزه می کند […]
سکانس سرقت چشم حوروس، خدای آسمان مصر، در فیلم خدایان مصر
0
04:30

سکانس سرقت چشم حوروس، خدای آسمان مصر، در فیلم خدایان مصر

بک (برنتون توایتز) در این سکانس از فیلم خدایان مصر ، به سراغ نامزدش که در خانه معمار مخصوص ست کار می کند می رود و نقشه های معماری محل اخفا چشم حوروس (نیکلای کاستر-والدو) را از او می گیرد. او سپس به آنجا می رود و با استفاده از این نقشه ها موفق می […]