سکانس فیلم گاندی ، آتش زدن لباسهای ساخت انگلستان (Gandhi, 1982)
5
05:41

سکانس فیلم گاندی ، آتش زدن لباسهای ساخت انگلستان (Gandhi, 1982)

در این سکانس فیلم گاندی ، او (بن کینگزلی) که به همراه جواهر لعل نهرو و محمد علی جناح در حال مذاکره با انگلیسی ها هستند، به نماینده انگلستان میگوید که هند جای آنها نیست و باید این کشور را ترک کنند. او سپس بین طرفدارنش حاضر شده و از آنها درخواست میکند تا با […]
فیلم سینمایی گاندی ، سکانس مقاومت مسالمت آمیز گاندی با پلیس
1
09:37

فیلم سینمایی گاندی ، سکانس مقاومت مسالمت آمیز گاندی با پلیس

گاندی (با بازی بن کینگزلی) در این سکانس فیلم سینمایی گاندی ، که در یک همایش هندی های مقیم آفریقای جنوبی شرکت کرده، از آنها درخواست می کند که حق خود را از امپراطوری بریتانیا بدون توسل شدن به خشونت و تنها به کارگیری از مقاومت طلب کنند. هنگامی که گاندی و طرفدارانش در حال […]
فیلم سینمایی گاندی ، سکانس ترور ماهاتما گاندی در بین طرفدارانش
5
06:00

فیلم سینمایی گاندی ، سکانس ترور ماهاتما گاندی در بین طرفدارانش

در این سکانس فیلم سینمایی گاندی، او (بن کینگزلی) که خودش را برای دیدن از پاکستان آماده میکرد و هنگامی که میان جمعیت عازم محل عبادت بود، توسط ناتورام قادسی با شلیک سه گلوله به سینه اش به قتل رسید. ناتورام که یکی از ناسیونالیستهای افراطی هندو بود و معتقد بود روابط گسترده با پاکستان […]