فیلم سینمایی مرد مرده ، سکانس آرامش ابدی بلیک (جانی دپ)
1
05:12

فیلم سینمایی مرد مرده ، سکانس آرامش ابدی بلیک (جانی دپ)

ویلیام بلیک (جانی دپ) در این سکانس فیلم سینمایی مرد مرده ، که در سومین شلیک به شدت زخمی شده توسط دوست سرخپوستش هیچ کس (گری فارمر) سوار یک قایق می شود و به دریا سپرده میشود تا روحش در آرامش ابدی قرار بگیرد. هیچ کس همانند بقیه سرخپوستان معتقد است که روح انسان پس […]
سکانس قتل فروشنده نژاد پرست توسط ویلیام بیلک در فیلم مرد مرده
2
07:28

سکانس قتل فروشنده نژاد پرست توسط ویلیام بیلک (جانی دپ) در فیلم مرد مرده

ویلیام بیلک جوان (جانی دپ) که به خاطر دفاع از خود چند نفر را به قتل رسانده و برای سرش جایزه ویژه ای تعیین شده در این سکانس از فیلم مرد مرده ، مجبور به کشتن میشود. او یک فروشنده نژاد پرست سفید پوست را که به دوستش هیچکس کس (گری فارمر) توهین کرده قصد […]