سکانس ویل هانتینگ خوب ، صحبتهای ویل با چاکی و تصمیم نهایی
0
11:10

سکانس ویل هانتینگ خوب ، صحبتهای ویل با چاکی و تصمیم نهایی

چاکی سالیوان (با بازی بن افلک) در این سکانس ویل هانتینگ خوب ، به ویل (مت دیمون) می گوید که به جای تلف کردن وقت خودش با کارگری، از هوش ذاتیش استفاده کرده و به پیشنهاد کاری که به او شده جواب مثبت دهد. سپس ویل پس از گفتگو با روانشناس خود، مک ‌گوایر (رابین […]
سکانس آزادی ویل به شرط ریاضیات و روانشناسی در فیلم ویل هانتینگ خوب
0
08:33

سکانس آزادی ویل به شرط ریاضیات و روانشناسی در فیلم ویل هانتینگ خوب

پروفسور جرالد لمبیو (استلان اسکاشگورد) به سراغ ویل (با بازی مت دیمون) که در زندان می رود و به او می گوید که با قاضی پرونده اش صحبت کرده است تا به دو شرط از زندان آزاد شود: تحلیل مسائل ریاضی و رفتن نزد یک روانشناس. در ادامه این سکانس از فیلم ویل هانتینگ خوب […]
سکانس حل مسئله ریاضی توسط سرایدار دانشگاه ام ‌آی ‌تی در فیلم ویل هانتینگ خوب
0
05:22

سکانس حل مسئله ریاضی توسط سرایدار دانشگاه ام ‌آی ‌تی در فیلم ویل هانتینگ خوب

پروفسور جرالد لمبیو (استلان اسکاشگورد) در این سکانس از فیلم ویل هانتینگ خوب ، استاد ریاضی دانشگاه دانشگاه ام ‌آی ‌تی، یک مسئله ریاضی بسیار مشکل را برای دانشجویان خود در تخته سیاه راهروی دانشگاه می نویسد و به آنها تا آخر ترم فرص می دهد که آن را جواب بدهند. ویل هانتینگ (با بازی […]