leon03
20
06:23

فیلم لئون سکانس پایانی ، تلاش برای خروج از آپارتمان مرگ ژان رنو(هدیه ای از ماتیلدا)

در این سکانس بعد از درگیری سختی که در آپارتمان لئون (ژان رنو) رخ داده است همه جا پر از دود و مامورهای زخمی پلیس است که در این بین لئون با تلاش و پوشیدن لباس مامور پلیس موفق می‌شود از آنجا خارج شود. ولی در سکانس پایانی و هنگام عبور از آخرین در … […]