Pixinema.ir-human_planet12
2
06:03

سکانس مستند سیاره انسان‌ها ، استفاده بومیان برای جابجایی درخت توسط فیل

این سکانس مستند سیاره انسان‌ها ، به استفاده هوشنمدانه انسان ها از قدرت فیل ۵/۵ تنی برای حابحایی تنه های عظیم درخت می‌پردازد. توان و زور فیل ها در مکان های صعب و عبوری که امکان استفاده هیچ وسیله های نیست بسیار سودمند است که پیشنهاد می کنیم آنرا در وب سایت پیکسینما مشاهده کنید […]
Pixinema.ir-human_planet11
7

سریال سیاره انسان‌ها ، استخراج عسل از لانه زنبورها در ارتفاع زیاد

در این سریال سیاره انسان‌ها ، یکی از افراد قبیله برای شکار عسل بر روی درختی با ارتفاع خیلی بلند رفته است تا برای خانواده خود عسل تهیه کند. او در ارتفاع بسیار بلند می بایست خطر کند و حلقه محافظ را از خود جدا کند. ولی نتیجه برای او و خانواده اش مطلوب است […]
Pixinema.ir-human_planet10
1
07:03

سکانس سیاره انسان ها ، شکار میمون با استفاده از سم قورباغه روی درختان

در این سکانس سیاره انسان ها ، بــی بـی سی به سراغ قبیله ای در آفریقا رفته است که خود را برای شکار میمون هایی که در بالای درختان بلند زندگی می‌کنند آماده می‌کنند. آنها از سم نوعی قورباغه به عنوان زهر برای شکار میمون ها استفاده می کنند و خود افراد هم قبل از […]