Pixinema.ir-human_planet_09
2
04:34

مستند بی بی سی سیاره انسان ها : شکار ماهی‌گیرک مهاجر و تامین غذای زمستان

آخرین سکانس از بخش فطب شمال مستند بی بی سی سیاره انسان ها به شکار نوعی پرنده کوچک بنام ماهی‌گیرک در گرین لند میباشد. ساکنین این بخش از کره زمین هنگام بهار و فصل جفت گیری این پرندگان با شگردی جالب و پنهان شدن در بین صخره ها غذای خود و خانواده خود را برای […]
Pixinema.ir-human_planet08
2
06:55

مجموعه سیاره انسان‌ها ، صید صدف در زیر تکه یخ های عظیم بر اثر جزر و مد

این بخش از مجموعه سیاره انسان‌ها ، تعدادی از اسکیمو های شمال کانادا برای صید نوعی صدف (صدف دوکپه ای) میبایستی در هنگام جزر و مد آب و در کمترین زمان ممکن به زیر تکه یخ های عظیمی بروند. این کار با ریسک از دست دادن جان آنها در ارتباط است و در صورت انجام […]
Pixinema.ir-human_planet07
8
09:32

مستند سیاره انسان‌ها : شکار کوسه در زیر یخ توسط اسکیمو ها در گرین لند

این سکانس مستند سیاره انسان‌ها هنگامیکه در روستایی در گرین لند خورشید طلوع می‌کند اسکیموها فرصتی را برای شکار و اکتشاف در دور دست ها را پیدا می کنند. پس انها در فاصله ای دورتر به شکار کوسه گرین لند در آب های عمیق و زیر لایه ای از یخ می‌روند مستند سیاره انسان‌ها : […]