Pixinema.ir-12_angry_men_10
0
08:14

دوازده مرد خشمگین سکانس یازده به یک بی‌گناه و متقاعد شدن یازدهمین فرد

دوازده مرد خشمگین سکانس یازدهمین فرد از افراد هیئت منصفه در این فیلم می‌باشد. ای. جی. مارشال که شخصیتی منطقی، خونسرد، و مطمئن از خود؛ کارگزار سهام تحلیلی، که فقط با حقایق سروکار دارد؛ کم تحت تأثیر قرار می‌گیرد در نهایت با استدلال ها و دلایل دیگر اعضا قانع شده و از نظر او پسرک […]
Pixinema.ir-12_angry_men08
سکانس برتر ۱۲ مرد خشمگین :آراء ۹ به ۳ بیگناه (بعد از بحث در مورد نحوه زدن چاقو)
6
09:58

سکانس برتر ۱۲ مرد خشمگین :آراء ۹ به ۳ بیگناه (بعد از بحث در مورد نحوه زدن چاقو)

این سکانس برتر ۱۲ مرد خشمگین به بررسی اینکه پسری که در مظنون به قتل پدر خود است در  بازجویی نتوانسته بوده اسم فیلمی را که در سینما و شب حادثه دیده بخاطر بیاورد و بر این اساس تعدادی از اعضا هیئت منصفه اعتقاد دارند که شب حادثه در سینما نبوده است. ادامه به نحوه […]
Pixinema.ir-12_angry_men07
3
08:14

سکانس ۱۲ مرد خشمگین : رای گیری مجدد برای گناهکار و بی گناهی ۶ به ۶ برابر

در این سکانس ۱۲ مرد خشمگین افراد هیئت منصفه بعد از بررسی صحبت های پیرمرد و شواهد تصمیم به رای‌گیری مجدد در این باره می‌گیرند. در این رای‌گیری تعداد افرادی که اعتقاد به گناهکار بودن مجرم و افرادی که اعتقاد به بی‌گناهی او دارند برابر می‌شود. سکانس ۱۲ مرد خشمگین : رای گیری مجدد برای […]
Pixinema.ir-12_angry_men06
2
05:15

فیلم دوازده مرد خشمگین : سکانس بررسی صحت حرف های پیرمرد در مورد قاتل

فیلم دوازده مرد خشمگین این سکانس به بررسی صحت و امکان حرف های پیرمردی که به عنوان شاهد در دادگاه شهادت داده و گفته است پسرکی که مظنون است پدر خود را به قتل رسانده ،‌در شب حادثه دیده که از پله های آپارتمان درحال فرار است. در این سکانس هیئت منصفه بررسی احتمال حرف […]
Pixinema.ir-12_angry_men05
2
01:40

سکانس دوازده مرد خشمگین : ۸ به ۴ گناهکار شک یکی دیگر از اعضا به قتل توسط پسرک

در این سکانس دوازده مرد خشمگین دوباره اعضای هیئت منصفه تصمیم به رای گیری می‌کنند. در این رای گیری یکی دیگر از افراد رای به بی گناهی پسرک می‌دهد. هنگامیکه از او پرسیده می‌شود دلیل او چیست او به خونسدی جواب می‌دهد با توجه با شواهد جدید او شک دارد که پسرک قتل را انجام داده […]
Pixinema.ir-12Angry-Men04
3
08:06

۱۲مرد خشمگین سکانس ۱۰ به ۳ گناهکار بررسی شواهد و داستان قطار

در این سکانس از فیلم ۱۲مرد خشمگین افراد هیئت منصفه در مورد شواهد موجود و شهادت پیرمرد که مدعی است صدای پسرک که گفته پدر خود را به قتل می‌رساند شنیده است، صحبت می‌کنند و همچنین به بررسی حرکت قطاری که از کنار خانه مقتول می‌گذرد صحبت می‌کنند. در نتیجه یکی دیگر از افراد هیئت […]
Pixinema.ir-12.angery.men03
2
04:12

سکانس فیلم ۱۲ مرد خشمگین : رای‌گیری دوباره و ۱۰ به ۲ گناهکار

در این سکانس از فیلم ۱۲ مرد خشمگین و بعد از صحبت در مورد جزيیات قتل و شواهد، افراد هیيت منصفه تصمیم می‌گیرند دوباره رای گیری کنند و در صورتیکه هر ۱۱ نفر اعتقاد داشتند متهم گناهکار است لوییس(هنری فوندا) هم رای به گناهکاری او بدهد. رای گیری انجام و یک نفر رای به بی […]
Pixinema.ir-12angery.men02
1
08:08

سکانس بحث درباره قاتل در فیلم دوازده مرد خشمگین و تصمیم برای رای‌گیری مجدد

در این سکانس فیلم دوازده مرد خشمگین بعد از رای گیری دوباره افراد هیئت منصفه درباره وضعیت پرونده و شواهد موجود درباره متهم صحبت میکنند. این سکانس شروعی برای بحث بیشتر و بررسی دلایل موجود است. لوییس(هنری فوندا) سعد دارد تا با سوالات چالشی این جلسه را پیش ببرد چرا باید سکانس فیلم ۱۲ مرد خشمگین […]
سکانس فیلم ۱۲ مرد خشمگین : ۱۱ به ۱ گناهکار
3
11:06

سکانس فیلم ۱۲ مرد خشمگین : ۱۱ به ۱ گناهکار و شروع ماجرا

در این سکانس سکانس فیلم ۱۲ مرد خشمگین هیئت منصفه ۱۲ نفری تشکیل جلسه داده و قرار است حکم نوجوان ۱۸ ساله ای که پدر خود را به قتل رسانده، تصمیم بگیرند. از ۱۲ نفر ۱۱ نفر اعتقاد دارند او گناهکار و باید اعدام شود. یکی از افراد(هنری فوندا) پیشنهاد میدهد که برای چند دقیقه در […]
dogdayafternoon
4
03:51

سکانس فیلم بعدازظهر سگی : اعتراض ال پاچینو و تشویق افراد در حال تماشا

در این سکانس فیلم بعدازظهر سگی اعتراض آل پاچینو با دستمالی سفید در دست برای مذاکره به بیرون بانک میرود و مامور پلیس سعی دارد تا او را متقاعد کند تا تسلیم شود که این کار با واکنش آل پاچینو و در ادامه تایید ناظرین و افراد بیرون بانک مواجه شده و او را مورد تشویق […]