۱۳thwarriorost
21
04:37

موسیقی متن فیلم سیزدهمین مبارز اثر جری گلداسمیت(The 13th Warrior,1999)

موسیقی متن فیلم سیزدهمین مبارز اثر جری گلداسمیت (تم اصلی) از آثار ناب و ماندگار در سبک حماسی است که از تمپو و ساز های عربی در تولید آن استفاده شده است. موسیقی متن در روایت داستان و احساس بیننده در سراسر فیلم تاثیر گذار است. موسیقی متن فیلم سیزدهمین مبارز اثر جری گلداسمیت(The 13th […]
۱۳thwarrior03
17
05:06

سکانس آخرین مبارزه در فیلم سیزدهمین سلحشور(The 13th Warrior,1999)

در این سکانس سیزدهمین سلحشور نبرد نهایی بین نیروهای احمد (آنتونیو باندراس) و سپاه اهریمنی شکل می‌گیرد که در نهایت با مرگ سرکرده سپاه اهریمنی توسط رهبر گروه باندراس و مرگ او به پایان می‌رسد. این سکانس را با موسیقی متن شاهکار جری گلدسمیت تماشا و لذت ببرید سکانس آخرین مبارزه در فیلم سیزدهمین سلحشور(The […]
سکانس فیلم سیزدهمین سلحشور آماده شدن برای آخرین مبارزه و مناجات آنتونیو باندراس
5
02:33

سکانس فیلم سیزدهمین سلحشور : آماده شدن برای آخرین مبارزه و مناجات آنتونیو باندراس

این سکانس فیلم سیزدهمین سلحشور با مناجات احمد بن فضلان (آنتونیو باندراس) برای نبرد پایانی آغاز می‌شود. او در این سکانس مونولوگ زیر را بیا می‌کند: “ای خدای بزرگ، من برای تمام زندگیم برنامه ریزی  کرده بودم، ولی این جزء اونها نبود. در این لحظه از تو فقط یک تمنا دارم : بگذار چند دقیقه […]
۱۳thwarrior01
1
03:32

فیلم سیزدهمین سلحشور سکانس یاد گرفتن زبان وایکینگ‌ها توسط آنتونی باندراس

در این سکانس فیلم سیزدهمین سلحشور احمد بن فضلان (آنتونیو باندراس) که در راه سرزمین های شمالی است در یکی از شب ها که وایکینگ های همراه او در حال صحبت هستند با توجه به حرف زدن و کلماتی که به کار می‌برند، زبان آنها را یاد می‌گیرد. این کار او تعجب گروه را به […]