فیلم سینمایی بیگانه‌ها ، سکانس پرت کردن موجود بیگانه به خارج از پایگاه (Aliens)
0
06:46

فیلم سینمایی بیگانه‌ها ، سکانس پرت کردن موجود بیگانه به خارج از پایگاه (Aliens)

در این سکانس از فیلم سینمایی بیگانه‌ها ، هنگامی که سرنشینان سفینه فضایی وارد پایگاه خود میشوند و از سفینه پیاده میشوند، یکی از بیگانگان فضایی که زنده مانده و داخل سفینه مخفی شده است به بیشاپ (لانس هنریکسن) حمله کرده و او را دو تکه می کند. در این هنگام الن (سیگورنی ویور)، تیو […]
سکانس فیلم بیگانه‌ها ، از بین بردن تخم‌های بیگانگان فضایی
0
10:06

سکانس فیلم بیگانه‌ها ، از بین بردن تخم‌های ملکه بیگانگان فضایی

در این سکانس فیلم بیگانه‌ها ، الن ریپلی (سیگورنی ویور) که برای پیدا کردن تیو وارد پایگاه شده، موفق میشود تا او را در حالتی پیدا کند که به عنوان طعمه جهت یک نوزاد تازه متولد شده بیگانه فضایی گیر افتاده است. الن بعد نجات تیو و هنگام برگشت به سفینه به ملکه تخم گذار […]
سکانس ورود به پایگاه فضایی در فیلم بیگانه‌ها (Aliens, 1986)
0
09:39

سکانس ورود به پایگاه فضایی در فیلم بیگانه‌ها (Aliens, 1986)

در این سکانس از فیلم بیگانه‌ها ، الن ریپلی (سیگورنی ویور) که برای پیدا کردن تیو وارد پایگاه شده، موفق میشود تا او را در حالتی پیدا کند که به عنوان طعمه جهت یک نوزاد تازه متولد شده بیگانه فضایی گیر افتاده است. الن بعد نجات تیو و هنگام برگشت به سفینه به ملکه تخم […]