Pixinema.ir-dokhtar04
0

سکانس درد و دل های عمه با پدر در فیلم دختر

سکانس فیلم دختر در این سکانس فیلم دختر میبینیم: در این سکانس پدر ستاره احمد (فرهاد اصلانی) با خواهر خود در مورد ستاره صحبت و عمه(مریلا زارعی) گلایه های خود را از احمد میکند و از محدودیت هایی که احمد برای او در گذشته ایجاد کرده بوده است و مشکلاتی در حال حاضر با آن روبروست […]
Pixinema.ir-dokhtar03
0

سکانس رسیدن پدر به تهران در فیلم دختر

سکانس فیلم دختر در این سکانس  میبینیم: در این سکانس پدر ستاره (فرهاد اصلانی) برای بردن دخترش به تهران رسیده و به خانه دوست ستاره (ماهور الوند) می‌رود. در مسیر بازگشت با موتوری تصادف و ستاره بخاطر رقتار خشن پدر فرار میکند اطلاعات فیلم دختر (۱۳۹۴) احمد عزیزی (فرهاد اصلانی) که سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری […]
Pixinema.ir-dokhtar02
0

فیلم دختر : سکانس درد و دل های ستاره

سکانس فیلم دختر در این سکانس فیلم دختر  میبینیم: در این سکانس ستاره (ماهور الوند) بعد از مراسم جشن خداحافظی دوستش و مشکلاتی که برای برگشت به شهر خود داشته منتظر آمدن پدرش(فرهاد اصلانی) به تهران است. در این بین از مشکلات خود با پدرش برای دوستش درد و دل میکند اطلاعات فیلم فیلم دختر (۱۳۹۴) […]
Pixinema.ir-dokhtar01
0

سکانس فیلم دختر: درخواست ستاره از پدر

سکانس فیلم دختر در این سکانس فیلم دختر  میبینیم: در این سکانس ستاره (ماهور الوند) از پدرش (فرهاد اصلانی) درخواست میکند تا به او اجازه بدهد تا در مهمانی دوستان خود شرکت کند که پدر بعد از فهمیدن اینکه دخترش باید تنها به تهران برود ناراحت و مخالفت شدید میکنید اطلاعات فیلم دختر (۱۳۹۴) احمد عزیزی […]