Pixinema.ir-shahin_malt04
2
06:43

سکانس فیلم شاهین مالت : پایان ماجرا و مشخص شدن تقلبی بودن پرنده سیاه

در این سکانس فیلم شاهین مالت ، هامفری بوگارت ، گاتمن به همراه دیگر افرادی که به دنبال پرنده سیاه بودند، درخانه سم دور هم جمع شده تا مجسمه شاهین مالت را گرفته و معامله انجام شود. در این سکانس پایانی و بررسی گاتمن او متوجه می‌شود که مجسمه ، مجسمه اصلی نبوده و جعلی است سکانس […]
Pixinema.ir-The-Maltese-Falcon03
4

سکانس شاهین مالت : ملاقات هامفری بوگارت و گاتمن و صحبت در مورد پرنده سیاه

در این سکانس فیلم شاهین مالت ، هامفری بوگارت که به ملاقات گاتمن رفته است، در مورد مجسمه پرنده سیاه (شاهین مالت) و راه های پیدا کردن آن صحبت می‌کنند. گاتمن که تصور می‌کند سم اسپید (با بازی هامفری بوگارت) مجسمه را در اختیار دارد. سم از او میخواهد تا اطلاعات بیشتری درباره مجسمه بدهد و … […]
Pixinema.ir-shahin_malt02
1
05:40

سکانس فیلم شاهین مالت : کایرو در دفتر بوگارت و تهدید با اسلحه برای مجسمه

در این سکانس فیلم شاهین مالت ، یک مرد کوچک اندام به نام کایرو با بازی پیتر لور می‌باشد که در پی به چنگ آوردن شاهین هست به دفتر سم اسپید (هامفری بوگارت) رفته و او را با اسلحه تهدید می‌کند تا جای شاهین مالت را به او بگوید. کایرو ابتدا سعی می‌کنند با اسپید وارد […]
Pixinema.ir-shahin_malt01
2
05:25

سکانس ابتدایی فیلم شاهین مالت و ملاقات در دفتر هامفری بوگارت

در این سکانس فیلم شاهین مالت ، زنی که خود را واندرلی معرفی می‌کند به دفتر وکالت کارگاه خصوصی سم اسپید با بازی هامفری بوگارت می‌رود تا در مورد پیدا کردن مجسمه شاهین مالت از او کمک بگیرد. سم با دریافت پیش پرداختی از طرف واندرلی پرونده را قبول ‌می‌کند. سکانس ابتدایی فیلم شاهین مالت و ملاقات […]