Pixinema.ir-planet_20
2
04:38

مجموعه سیاره انسان‌ ها ، جلوگیری از به گند کشیده شدن شهر دبی توسط شاهین

در آخرین پست از مجموعه سیاره انسان‌ ها ، استفاده هوشمندانه انسان از یک پرنده وحشی برای تمیز نگه داشتن شهر دبی است. کبوتر ها توسط فضولات خود چهراه شهر را کثیف خواهند کرد توسط یک شاهسن مهار می شوند. وظیفه این شاهین راندن آنها از برج ها و ساختمان های مرتفع شهر است که […]