Pixinema.ir-lustforlife01
0
01:26

سکانس جنون ون گوگ در فیلم شور زندگی(Lust for Life,1956)

وینسنت ون گو نقاش نابغه‌ای که زندگی‌اش کشمکشی بی‌وقفه در برابر فقر، سرخوردگی، جنون و نومیدی بود.تاکنون هیچ هنرمندی به اندازۀ ون‌گوگ تحت تأثیر نبوغ و خلاقیت خود، چنین عنان‌گسیخته پیش نرفته و در عین حال، تا این حد از پیش‌پاافتاده‌ترین خوشی‌های زندگی محروم نبوده است. شور زندگی (به انگلیسی: Lust for Life) فیلمی زندگینامه‌ای […]