Pixinema.ir-nine03
0
04:11

انیمیشن ۹ سکانس پایانی آزاد کردن روح عروسک های کشته شده توسط شماره نه

در این پست انیمیشن ۹ سکانس پایانی و روبات عروسکی شماره نه را که با آزاد کرن بقیه روح های عروسکی که توسط روبات ماشینی کشته شده اند باعث رهایی آنها و نجات دنیا میشود. این بدین معناست کسی به تنهایی قادر به نجات دنیا نیست و این با همکاری تمام نه عروسک محقق می […]
Pixinema.ir-Nine02
3
08:47

سکانس انیمیشن ۹ ، از بین بردن روبات ماشینی توسط عروسک شماره نه

عروسک شماره نه با نظرعروسک شماره یک برای از بین بردن روبات ماشینی مخالف است، او معتقد است روح بقیه عروسکها که توسط روبات ماشینی کشته شده اند در مغز آن محبوس شده اند و تنها راه از بین بردن روبات ماشینی وآزادی روحشان در به دست آوردن معزش انجام میشود. در این سکانس انیمیشن […]
Pixinema.ir-nine01
2
07:59

انیمیشن ۹ ، سکانس ابتدایی حضور ۹ و نجات او توسط شماره ۲

این سکانس انیمیشن ۹ با برخاستن روبات عروسکی شروع می‌شود. این روبات عروسکی که شماره شماره نه نام دارد که توسط دانشمندی به نام اوپنهایمر ساخته شده و نهمین و آخرین ربات عروسکی ساخت این دانشمند قبل از مرگش است. شماره نه در اولین ملاقات خود با روبات عروسکی شماره دو ملاقات میکند که با […]