Pixinema.ir-mordad04
2
08:17

فیلم سینمایی مرداد سکانس پایانی و دستگیری امیر(محمدرضا فروتن) توسط پلیس

در این پست فیلم سینمایی مرداد سکانس پایانی و درستگیر شدن امیر(محمدرضا فروتن) سط پلیس را خواهیم دید. سکانسی که در آن نامزد قبلی امیر(مهتاب کرامتی) که دارویی برای سقط جنین به امیر داده است تا برای زوج جوانی که در همسایگی آنهاست استفاده کند ولی دارو مشکل داشته و زن جوانی که به او […]
Pixinema.ir-mordad03
0
04:31

سکانس فیلم سینمایی مرداد ، تلاش های رویا برای ارتباط امیر با نامزد قبلی‌اش

در این سکانس فیلم سینمایی مرداد رویا(رعنا آزادی ور) که به رفتارهای همسرش امیر(محمدرضا فروتن) مشکوک شده است)، قراری با همکار همسرش گذاشته تا از رفتارهای او و ارتباط با نامزد قبلی اش و آدرس و مکان زندگی فعلی نامزد قبلی‌اش را پیدا کند. او اطلاعاتی از دوست همسرش بدست می آورد و … سکانس […]
Pixinema.ir-mordadd02
0
08:00

فیلم سینمایی مرداد : سکانسی که رویا، امیر را با نامزد قبلی‌اش می‌بیند ولی…

این سکانس فیلم سینمایی مرداد رویا(رعنا آزادی ور) که امیر(محمدرضا فروتن) را با نامزد قبلی اش که گویا چند سال قبل تصمیم به ازدواج داشته اند را می‌بیند و بعد از تماس با او سعی می کند او را ببیند ولی نامزد قبلی امیر انکار کرده که ملاقاتی با امیر داشته و الان در کیش […]
Pixinema.ir-mordad01
1
11:31

فیلم مرداد ، شک کردن رویا(رعنا آزادی ور) به رفتارهای امیر(محمدرضا فروتن)

این سکانس فیلم مرداد به درگیری فکری رویا(رعنا آزادی ور) بخاطر رفتارهای همسرش است. امیر(محمدرضا فروتن) که تماس هایی متعدد و در شیفت های کاری فشرده کار می‌کند و همچنین در دسترس نبودن و عدم حضورش در محل کارش در زمان‌هایی که باید آنجا باشد نگرانی‌هایی را برای رویا بوجود آورده و او را بر‌ان […]