فیلم سینمایی اتاق فرار ، سکانس پایانی و فرار از مرگ! (Escape Room)
0
07:34

فیلم سینمایی اتاق فرار ، سکانس پایانی و فرار از مرگ! (Escape Room)

بن در این سکانس از فیلم سینمایی اتاق فرار ، که موفق شده تا از آخرین بازی سالم بیرون بیاید وارد یک سالن میشود. در آنجا یک نفر که خود را مدیر این بازی معرف کرده مواجه میشود و منتظر است تا با دریافت جایزه از آنجا برود، اما این شخص به بن می گوید […]
Pixinema.ir-Escape.Room01
0
09:43

سکانس تبدیل اتاق بازی به اجاق گاز واقعی در فیلم اتاق فرار

شرکت کننده‌گان بازی در این سکانس از فیلم اتاق فرار ، متوجه کلیدی می شوند که قفل یک درب شیشه ای را باز میکند، ولی زمانی که کلید قفل را که در یک کپسول آتشنشانی پلاستیکی تعبیه شده، بر می دارند المنت های حرارتی دیوار اتاق نیز روشن شده و فضای اتاق تبدیل به یک […]