سکانس ملاقات چهار ریاضیدان به دعوت فرمت در فیلم اتاق فرمت
0
06:19

سکانس ملاقات چهار ریاضیدان به دعوت فرمت در فیلم اتاق فرمت

در این سکانس از فیلم اتاق فرمت ، شخص مرموزی به نام فرمت دعوت از چهار ریاضیدان که یکدیگر را نمیشناسند و توانسته اند تا یک مسئله ریاضی را حل کنند، دعوت می کند تا با کمک یکدیگر بتوانند یکی از مشکل ترین معماهای ریاضی را حل کنند. پاسکال (سانتی میلان) اولین نفر است که […]