Pixinema.ir-A_Streetcar_Named_Desire-04
4
07:06

سکانس اتوبوسی به نام هوس ، بردن بلانش به بیمارستان روانی

در این سکانس از فیلم اتوبوسی به نام هوس ، او که منتظر کسی است که قرار است بیاید و او را با خود ببرد با دو دکتر از بيمارستان روانی روبرو  و آنها بلانش (ویوین لی) را با خود به تیمارستان می بردد و این در حالی است که این صحنه برای خواهرش استلا(کیم […]
Pixinema.ir-A_Streetcar_Named_Desire-02
22
11:34

فیلم اتوبوسی به نام هوس ، سکانس گفتن ماجرای روابط بلاش به خواهرش

در این سکانس فیلم اتوبوسی به نام هوس ، کوالسکی (مارلون براندو) ماجرا خواهر زنش بلانش را با همسرش استلا در ميان گذاشته و به او می گويد که بلانش به خاطر داشتن رابطه با يک پسر ۱۷ ساله از مدرسه اخراج شده و در طی اين مدت در با افواد مختلف در ارتباط بوده […]
Pixinema.ir-A_Streetcar_Named_Desire-01
1
06:34

اتوبوسی به نام هوس ، سکانس دعوای کوالسکی (مارلون براندو) برای صدای رادیو

در يکی از شبها که کوالسکی (مارلون براندو) در حال کارت بازی هستند، بلانش با يکی ازدوستان استنلی بنام ميچ (کارل مالدن) آشنا می شود. در این سکانس فیلم اتوبوسی به نام هوس هنگامی که بلانش و میچ دربا موسیقی حال رقصیدن هستند کوالسکی که عصبانی شده و رادیو را از پنجره بیرون می اندازد […]