سکانس فیلم الماس خونین ، دادن الماس به سولمان و مرگ دنی (لئوناردو دی‌کاپریو)
6
09:49

سکانس فیلم الماس خونین ، دادن الماس به سولمان و مرگ دنی (لئوناردو دی‌کاپریو)

در این سکانس فیلم الماس خونین ،  دنی((لئوناردو دی‌کاپریو) که هنگام بدست آوردن الماس بزرگ ، زخمی شده به همراه سولمان و پسرش از دست نیروهای سرهنگ کوتز فرار میکنند تا خود را به محل فرود هواپیما رسانده و فرار کنند. آنها در حال فرار هستند و نیروهای سرهنگ نیز به تعقیب آنها ادامه میدهند […]
فیلم الماس خونین ، سکانس درخواست از دنی(دی‌کاپریو) برای پیدا کردن الماس
1
03:23

فیلم الماس خونین ، سکانس درخواست از دنی(دی‌کاپریو) برای پیدا کردن الماس

در این سکانس فیلم الماس خونین ، دنی(لئوناردو دی‌کاپریو) به ملاقات کارفرمای خود سرهنگ کوتز که یک دلال الماس و اسلحه است و در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی زندگی می کند میرود. کورتز از دنی میخواهد تا الماس بزرگ صورتی رنگ را به هر نحو ممکن برای او بیاورد تا بدهی خود را به سرهنگ بپردازد. […]