سکانس فیلم اکشن هیتمن ، انتقام هیتمن از میخائیل بلیکوف (Hitman,2007)
1
08:39

سکانس فیلم اکشن هیتمن ، انتقام هیتمن از میخائیل بلیکوف (Hitman,2007)

در این سکانس از فیلم اکشن هیتمن ، هنگامی که نیروهای امنیتی و محافظین در حال دور کردن میخائیل بلیکوف (اولریش تامسن) از حادثه نافرجام ترورش هستند، هیتمن (تیموتی اولفینت) در لباس یک مامور همه مامورین را کشته و بلیکوف را به آخرین طبقه ساختمان میبرد. در آنجا هیتمن با یک آدم کش دیگر درگیر […]