سکانس فیلم این کودک را دعا کنید ، نجات و گرفتاری مجدد کدی
1
07:49

سکانس فیلم این کودک را دعا کنید ، نجات و گرفتاری مجدد کدی

در این سکانس از فیلم این کودک را دعا کنید ، هنگامی که افراد اریک کدی را به دندان دانپزشکی میبرند، مگی (کیم بسینگر) آنها را تعقیب کرده و در یک فرصت مناسب کدی را از دست آنها نجات میدهد، اما در نهایت پس از تعقیب و گریز، کدی توسط افراد اریک دوباره ربوده میشود. […]
سکانس پیدا کردن محل کدی توسط مگی در فیلم این کودک را دعا کنید
0
07:54

سکانس پیدا کردن محل کدی توسط مگی در فیلم این کودک را دعا کنید

مگی (کیم بسینگر) در این سکانس از فیلم این کودک را دعا کنید ،که به نیت پلید اریک (روفوس سوئل) پی برده است به محل نگهداری کدی میرود و از خواهرش جنا (آنجلا بتیس) و اریک (روفوس سوئل) تقاضا میکند تا کدی را به او برگردانند اما اریک با این درخواست مخالفت میکند وبه دستورش […]
سکانس ربوده شدن کدی توسط مادرش در فیلم این کودک را دعا کنید
0
08:15

سکانس ربوده شدن کدی توسط مادرش در فیلم این کودک را دعا کنید

هنگامی که مگی (کیم بسینگر) فرزند خوانده اش، کدی را برای خرید با خودش به بیرون برده، کدی میخواهد که مگی او را به داخل یک کلیسا ببرد، اما در این هنگام کدی با توانایی عجیبش شمع های خاموش کلیسا را روشن می کند. در سکانس بعدی از فیلم این کودک را دعا کنید ، […]