سکانس فیلم ایپ من ، مبارزه همزمان با ده رزمی کار ژاپنی (Ip Man, 2008)
42
08:52

سکانس فیلم ایپ من ، مبارزه همزمان با ده رزمی کار ژاپنی (Ip Man, 2008)

در این سکانس فیلم ایپ من ، یکی از استادان رزمی چینی که چند رزمی کار ژاپنی را شکست داده دوباره تقاضای مبارزه با سه نفر دیگه را می کند ولی این بارشکست می خورد و هنگامی که میخواهد تا کیسه برنج خود را بردارد، توسط یک سرهنگ ژاپنی کشته میشود. در این هنگام ایپ […]
سکانس مبارزه ایپ با استادی از جنوب در فیلم ایپ من (Ip Man, 2008)
2
08:54

سکانس مبارزه ایپ با استادی از جنوب در فیلم ایپ من (Ip Man, 2008)

در این سکانس از فیلم ایپ من ، استاد شانژو و دوستانش که از جنوب چین به شهر فوشان آمده اند، بعد از شکست دادن تمامی استادان رزمی فوشان در حال جشن گرفتن هستند اما شخصی به آنها می گوید که آنها هنوز با استاد بزرگ این شهر به نام ایپ مواجه نشده اند. آنها […]