pixinema-ir-thegame02
0
06:10

سکانس فیلم بازی ورود عروسک دلقک به خانه ون اورتون(مایکل داگلاس)

نیکلاس ون اورتون (مایکل داگلاس) که از برادر کوچکش (شان پن) یک هدیه دریافت کرده است  در این سکانس فیلم بازی  با یک عرسک دلقک روبروی در ورودی خا‌نه‌اش مواجه می‌شود. او عروسک را به داخل برده و متوجه اتفاقات غیره معمولی می شود. شروع بازی برای او و ماجراهای جالبی که قرار است رخ […]